Κατάθεση προτάσεων για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και την έξοδο από την κρίση

Κατάθεση προτάσεων για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και την έξοδο από την κρίση

Ομιλία μου στην εκδήλωση στο Επιμελητήριο Ηρακλείου με τίτλο Μικρο-μεσαία επιχειρηματικότητα, προβλήματα, κοινωνία, προοπτικές.