Κατοχύρωση Εμπορικού Σήματος: είναι απαραίτητη?

Κατοχύρωση Εμπορικού Σήματος: είναι απαραίτητη?

Το εμπορικό σήμα μίας επιχείρησης αφορά στο λογότυπο, δηλαδή στο λεκτικό μέρος και στην απεικόνιση, η οποία υποσυνείδητα μεταδίδει στους πελάτες τις αξίες και το όραμα της επιχείρησης.

Η κατοχύρωση ενός εμπορικού σήματος είναι αρκετά σημαντική στην έναρξη μίας επιχείρησης, αφού κατοχυρώνει τη θέση της στην αγορά, αποτελεί το όχημα για την διαφήμισή της στο κοινό-στόχο και δίνει προστιθέμενη αξία στην επιχείρηση, καθώς εγγυάται ποιότητα. Είναι το άυλο περιουσιακό αγαθό της επιχείρησης που συμβάλλει στην αποφυγή κινδύνων και στην περιφρούρηση της εμπορικής επωνυμίας της.

Είναι απαραίτητο στην έναρξη μίας επιχείρησης, οπότε και γίνονται μεγάλες επενδύσεις σε κατασκευή ιστοσελίδας, ετικετών, ταμπελών κλπ., πρώτα απ’ όλα να κατοχυρωθεί το εμπορικό σήμα, τουλάχιστον πανελλαδικά. Η κατοχύρωση του σήματος δίνει το δικαίωμα στον κάτοχο να κάνει χρήση αυτού στις συσκευασίες των προϊόντων, στην ηλεκτρονική παρουσία, στα επιστολόχαρτα καθώς και σε κάθε είδους διαφημίσεις, χορηγίες, γευσιγνωσίες κλπ. Κυρίως, η κατοχύρωση του εμπορικού σήματος επιτρέπει στον δικαιούχο να απαγορεύσει τη χρήση αυτού ή όμοιου του για προϊόντα ή υπηρεσίες του ίδιου κλάδου (με βάση τις διεθνείς κλάσεις). Μετά την κατοχύρωση ενός σήματος, απαιτείται επαγρύπνηση σχετικά με κακόπιστες αντιγραφές του από επίδοξους ανταγωνιστές.

Η διαδικασία της κατοχύρωσης μπορεί να γίνει από τον ίδιο τον δικαιούχο, από κάποιον σύμβουλο επιχειρήσεων, εφόσον είναι γνώστης των διαδικασιών, ή από δικηγόρο. Τα στάδιά της είναι ο έλεγχος συμβατότητας και διαθεσιμότητας, η συγκέντρωση των απαιτούμενων εγγράφων, η κατάθεση του φακέλου και η παρακολούθηση πορείας της διαδικασίας μέχρι την απόφαση.

Εβελίνα Μπάκιντα, MSc

Business Development

info@officepetraki1.gr