Biolab Business Canvas

Biolab Business Canvas

Στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής, η OFFICE Petraki 1 παρείχε επαγγελματική εκπαίδευση υψηλού επιπέδου στο προσωπικό των Βιοερευνητικών Εργαστηρίων. Ενόψει της νέας προσέγγισης με τη μέθοδο της χαρτογράφησης και ενημέρωσης από τους πωλητές προς τις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης για τις υπηρεσίες των Βιοερευνητικών Εργαστηρίων, η εκπαίδευση αφορούσε στον επιχειρηματικό καμβά, σε στρατηγικές τεχνικές και πρωτόκολλα πωλήσεων.

Ήταν ξεκάθαρο εξαρχής πως η επαγγελματική εκπαίδευση του προσωπικού παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για τη Διεύθυνση των Βιοερευνητικών Εργαστηρίων. Η Εβελίνα Μπάκιντα της OFFICE Petraki 1 κάθισε στο ίδιο τραπέζι με τον Δρ. Αλέκο Στεφανάκη, την Στέλλα Μαγκούτη και την ομάδα τους. Πρωταρχικός στόχος είναι η σωστή ενημέρωση των Διευθυντών Ξενοδοχείων, των Υπεύθυνων Ποιότητας και των F&B για τους τρόπους με τους οποίους τα Βιοερευνητικά Εργαστήρια μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας και να τους καταστήσουν υπόδειγμα στο χώρο τους.

Tags: mentoring, training