Stakeholders Meeting

Stakeholders Meeting

Διοργάνωση της 3ης και της 4ης Συνάντησης Εργασίας των Ενδιαφερομένων Φορέων (3rd and 4th Stakeholders Meeting) που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος “iWATERMAP – Water Technology Innovation Roadmaps”, μέρους του προγράμματος INTERREG EUROPE, στο οποίο συμμετέχει ως Εταίρος η Περιφέρεια Κρήτης.

Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, συντονισμού, γραμματείας και τροφοδοσίας της διοργάνωσης, καθώς και διαχείριση προσκλήσεων και συμμετοχών και μαγνητοφώνηση – απομαγνητοφώνηση πρακτικών. Η συνάντηση οργανώθηκε από την  OFFICE Petraki 1 και διεξήχθη σύμφωνα με όλους τους νέους υγειονομικούς κανονισμούς, με συμμετοχές δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης.

Tags: coordination, recording & transcribing, secretarial services, support services